Morgen wordt in het federale parlement gediscussieerd over een voorstel van de PS. De Franstalige socialisten zijn van mening dat de huidige situatie waarbij het cannabisgebruik wordt verboden, te veel nadelen heeft op het vlak van gezondheid en veiligheid. De cannabismarkt wordt volgens hen de facto (feitelijk) overgelaten aan criminele netwerken.


Het wetsvoorstel beoogt dan ook het hele productie- en distributiecircuit en het gebruik van cannabis te reglementeren. Het overnemen van die markt verloopt voor de PS langs twee kanalen wat de distributie en de productie betreft:
− de individuele thuisproductie voor strikt persoonlijk gebruik;
− de oprichting van “Cannabis Social Clubs”, verenigingen zonder winstoogmerk die over een door de controlerende overheid afgegeven vergunning moeten beschikken en waarvan de hoofdactiviteit moet bestaan in het telen van planten en het bereiden van cannabis uit naam en voor rekening van hun aangeslotenen.


Of de criminele netwerken tevreden zijn met het voorstel, is een andere zaak. Zij verdienen veel geld met deze drugs. Een rapport schat de waarde van de Europese drugshandel op jaarlijks 30 miljard euro. Een bedrag dat zo’n 1.500 criminele bendes onder elkaar verdelen.