De marxisten van de PVDA-PTB hebben een wetsvoorstel ingediend. Ze willen politici financieel straffen als de regeringsvorming te lang duurt.

Concreet gaat het om een voorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 met het oog op de beperking van ministerlonen, politieke vergoedingen en partijdotaties in periodes van lopende zaken.

Het is volgens de PVDA-PTB niet normaal dat de termijn voor het vormen van een regering onbeperkt is en dat het lang aanslepen van formatiegesprekken geen enkel gevolg heeft voor de lonen van ministers en parlementsleden. Een periode van zes maanden zou volgens hen voldoende moeten zijn om tot een regeerakkoord te komen.

Op dit moment ondervinden politici en hun partijen zelf geen enkel gevolg van een blokkering van de regeringsvorming. Zij worden gewoon doorbetaald en de partijen blijven zonder meer dezelfde dotatie ontvangen.

Om hen aan te zetten hun verantwoordelijkheid op te nemen, voert dit wetsvoorstel financiële gevolgen in voor de betrokkenen. Het verlagen van de ministerlonen, de dotaties en de vergoedingen van parlementsleden zal volgens de marxisten de nodige druk zetten op politici en partijvoorzitters.

Een periode van zes maanden zou voldoende moeten zijn om tot een regeerakkoord te komen. Dit wetsvoorstel voorziet dan ook in een geleidelijke, maandelijkse afbouw van de partijdotaties, ministerlonen en parlementaire vergoedingen vanaf de zevende maand na ofwel de dag van de verkiezingen, ofwel de val van een regering.

Een minister verliest 10 procent per maand (na de wachtperiode van 6 maanden). Na 14 maanden heeft een minister nog een “mediaan loon” (vandaag: 3 053 euro volgens PVDA-PTB).

https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/1570/55K1570001.pdf