Zij vinden namelijk dat één en ander niet gecontroleerd hoeft te worden.

Voor 65-plussers die een laag pensioen genieten, werd de Inkomensgarantie voor ouderen, kortweg IGO, in het leven geroepen. Wie per maand minder dan 1121,72 euro (als alleenstaande) of 747,81 (als samenwonende) ontvangt, die heeft recht op een bijpassing.

Uiteraard zijn er daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De financiële middelen worden onderzocht, alsook het feit dat de rechthebbende (hoofdzakelijk) in België verblijft.

Bij PVDA zijn ze echter van oordeel dat die controles er teveel aan zijn. “Meneer de minister, ik heb er toch problemen mee, want de gewone mensen zien dat als een controle”, stelde Maria Vindevoghel van PVDA in de Commissie. “Vroeger was de postman de man die het pensioen bij de mensen bracht. Nu is de postman de man die moet nagaan of iemand al dan niet recht heeft op een IGO.”

“Ik heb er problemen mee dat men die mensen lastigvalt. De vraag of alles wel in orde is, creëert heel veel stress bij die mensen. Men moet ervoor zorgen dat de mensen een deftig pensioen krijgen. Dan zouden die controles niet moeten gebeuren en zouden die mensen niet onderhevig zijn aan een systeem waarmee gecheckt wordt of zij al dan niet recht hebben op een IGO.”

Waarop minister Philippe De Backer antwoordde: “Wij mogen dus sociale fraude toelaten? Waarvan akte.”

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.