Godsdienst is een essentieel vak.

Onlangs besliste de federale regering om de leerplicht te verlagen van 6 naar 5 jaar. Leerplicht is evenwel niet gelijk aan schoolplicht. Je bent met andere woorden niet verplicht om naar school te gaan, maar je bent wel verplicht om te bewijzen – bijvoorbeeld via een examen – dat je geleerd hebt.

Die verlaging van de leerplicht heeft tot gevolg dat ook in kleuterklas godsdienst of zedenleer moet gegeven worden. De Vlaamse regering liet echter blijken dat ze geen voorstander zijn van twee uur godsdienst voor kleuters, maar wordt nu teruggefloten door de Raad van State. Het is nu eenmaal grondwettelijk verplicht om in een leerplan godsdienst op te nemen.

Je kan je de vraag stellen vanuit welke hoek deze hoge nood komt. Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat alvast weten dat ze werken aan een voorstel om aan de opmerking van de Raad van State tegemoet te komen. Zij denken in de richting van een vak wereldoriëntatie.