Frankrijk ontwapent 7 agenten en schorst er één omdat ze geradicaliseerd zijn.

Op 3 oktober in Parijs, stak een geradicaliseerde moslim – die de informatica onderhield van de inlichtingendienst van de politie – vier agenten dood. Op 7 oktober kregen alle Franse politiediensten een nota om alle aanwijzingen van radicalisering systematisch te signaleren. Sindsdien gebeurde dat al 33 keer en werden 7 agenten ontwapend en 1 geschorst.

Maar het grootste probleem, blijkt nu het gebrek aan vertrouwen in mekaar. De aanslag in oktober had niemand zien aankomen en vermoed wordt dat radicalen getraind worden hun ware bedoelingen te maskeren. In 2017 was er een soortgelijk geval in Val-de-Marne. In een interview met ‘Franceinfo’, vertellen twee agentes over een collega-moslimman waarvan niemand had zien aankomen dat hij geradicaliseerd was. “Het was iemand die pleitte voor tolerantie en was openminded naar ander religies toe”, vertellen de agentes. “We gaven elkaar een kus, we maakten grapjes en hij was de eerste om te zeggen dat religie tot de persoonlijke levenssfeer behoorde.”

Groot was hun verbazing toen hij in 2017 werd opgepakt wegens radicalisering. Vanaf dat moment gingen ze alles in vraag stellen, elk sms’je, elke mail kreeg plots een andere waarheid.

Politiewerk is vaak gebaseerd op een blind vertrouwen in je collega. “Indien we de loyaliteit van collega’s wantrouwen, kunnen we ons werk niet meer naar behoren doen” , aldus de twee Franse agentes.

Blijft de vraag of de het gedrag van geradicaliseerde infiltranten een bewuste methode is. Extremisten misbruiken dan niet alleen onze democratische tolerantie, maar ook de goedgelovigheid.