Bij brief van 14 oktober 2020 heeft de eerste voorzitter van het Rekenhof de verslagen met betrekking tot de op het deel werking en personeel aangerekende uitgaven van de dotaties van de leden van de koninklijke familie voor het dienstjaar 2019 aan de voorzitster van De Kamer gestuurd.

Het gaat meer bepaald om prins Laurent, prinses Astrid en koning Albert.

In plaats van deze verslagen openbaar te maken, werden deze door de voorzitster van De Kamer verzonden naar de commissie voor de Comptabiliteit van het federale parlement. Dat is een zogeheten bijzondere commissie.

Die bijzondere commissies worden belast met specifieke opdrachten andere dan de bespreking van ontwerpen of voorstellen (bv. de commissie voor de Vervolgingen, de commissie voor het Reglement, de commissie voor de Comptabiliteit of de commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten).