Met vrienden op de lappen gaan is goed voor de gezondheid. Dat zeggen wij niet, maar een stelletje wetenschappers. Voor alle duidelijkheid:ze hebben het over een gezellige avond met wat drankjes. Niet over coma-zuipen.

Een onderzoek van de Oxford University dat werd gepubliceerd in het vakblad Adaptive Human Behaviour and Psychology kwam tot deze conclusie. Mensen die regelmatig op café gaan zijn gelukkiger en tevredener over hun leven. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat ze meer vrienden hebben.

Volgens professor Robin Dunbar van de Oxford’s Experimental Psychology-afdeling hebben mensen die regelmatig richting café trekken een groter sociaal netwerk. Daarom hebben cafés een belangrijke rol in onze maatschappij. Met de hulp van – een beetje – alcohol, en de bijbehorende endorfine, worden mensen veel socialer.

Mensen die geregeld op de lappen gaan hebben gemiddeld acht goede vrienden. Mensen die dat niet doen, moeten het stellen met zes kameraden. 

U kunt thuis dus gerust zeggen dat u op café aan uw gezondheid gaat werken!