Regering-De Croo probeert opnieuw (slecht) recept uit het verleden

Het verslag van de formateurs De Croo en Magnette is eindelijk gepubliceerd.

https://drive.google.com/file/d/1BbTx8HYVCLCvQxFqMRc9Jtd1j49mz8kF/view

Interesant is deze passage:

“De regering wil tijdens de komende legislatuur een belangrijke bijdrage leveren op het vlak van de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren. De regering zal hierover een breed democratisch debat opstarten, waarbij ook onder meer de burger, het middenveld en de academische wereld betrokken worden, alsook een dialoog onder politieke vertegenwoordigers, onder leiding van twee viceministers (een Nederlandstalig en een Franstalig lid) om de bestaande structuur te evalueren.”

“De regering geeft de twee ministers die belast zijn met institutionele hervormingen eveneens de opdracht om een voorlopige lijst van grondwetsartikelen op te stellen ter herziening. De lijst zal het voorwerpuitmaken van een mededeling in Senaat en Kamer bij de aanvang van de regeerperiode. Deze lijst omvat minstens het artikel 195. Aan het einde van het democratisch debat zal de lijst worden vervolledigd met de artikelen die noodzakelijk zijn om de richtinggevende aanbevelingen te vertalen, in het bijzonder inzake democratische vernieuwing en de bevoegdheidsverdeling.”

Dat concept van twee ministers “belast met institutionele hervormingen” werd al eens in het verleden geprobeerd, en gaf weinig resultaten.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More