Door de vorming van de Vivaldiregering is het “wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020” een beetje door de mazen van het net geglipt.

Het gaat om de zogeheten “voorlopige twaalfden” voor november en december. In principe moet er voor volgend jaar een volwaardige begroting zijn.

Het document van 1.087 bladzijden werd vandaag in De Kamer neergelegd.

Interessant om te weten is dat Unia opnieuw extra geld krijgt van de (afgetreden) regering-Wilmès. Het gaat om “een correctie van de herberekening van de indexatie conform de samenwerkingsovereenkomst” (88.000 euro op jaarbasis): +11.000 euro.

Er is ook 2.000 euro extra voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Tot slot krijgt Myria zelfs een extraatje van 34.000 euro. Het is een mooi afscheidsgeschenk van de regering-Wilmès, uiteraard betaald door de brave burgers.