Er wordt jaarlijks in een krediet voorzien van 112.152,30 euro per oud-regeringslid voor twee medewerkers. Het KB van 19 juli 2001 voorziet in de terbeschikkingstelling ook voor oud-regeringsleden die geen ministeriële functie meer uitoefenen. Het KB voorziet in deze terbeschikkingstelling voor de duur van de legislatuur, wat in de praktijk betekent tot de benoeming van een nieuwe federale regering na verkiezingen.

Dertien leden kunnen er gebruik van maken: M. Peeters, M. Michel, M. Reynders, M. Geens, Mv De Block, M. De Crem, M. De Backer, Mev Muylle, M. Ducarme, Mv Marghem, M. Bacquelaine, M. Bellot en M. Goffin.

Op basis van de informatie van 26 oktober doen de volgende personen beroep op het systeem: M. Reynders (1,75 VTE), M. Peeters (1 VTE), Mw De Block (2 VTE), M. Goffin (1,5 VTE), M. Geens (2 VTE), M. De Crem (1,8 VTE), M. Ducarme (2 VTE), M. Bacquelaine (2 VTE).

Vanaf 1 november doet M. Charles Michel geen beroep meer op het stelsel.

VTE staat voor voltijds equivalent. 

De informatie werd door premier De Croo in De Kamer meegedeeld.