Amerikanen zouden op grote schaal Syrische olie het land uitsmokkelen.

Moskou heeft satellietfoto’s gepubliceerd waarmee ze willen bewijzen dat Amerikaanse troepen een illegale handel in olie hebben opgezet. De foto’s moeten aantonen dat Amerikaanse soldaten tankwagens begeleiden die olie van Syrië naar het buitenland vervoeren. Volgens generaal-majoor Igor Konashenkov zou die illegale handel zo’n 30 miljoen dollar opleveren.

Hij wijst er op dat Amerika hiermee de sancties die het zelf aan Syrië oplegde overtreedt. Rusland gebruikt weer woorden die we gewend waren in de koude oorlog, en spreekt van staatsbanditisme.

Amerika repliceert dan weer als de grote behoeder van de wereldvrede en laat weten dat ze in Syrië aanwezig zijn om IS en andere ‘destabiliserende actoren’ de toegang tot oliekomsten te ontzeggen. Omdat zij de Syrische regering ook als een destabiliserende actor’ beschouwen, eigenen zij zich het recht toe om zelf wat olie te verpatsen.

Voorlopig zijn het dus nog semantische discussies, maar het is duidelijk dat de spanning tussen de grootmachten toeneemt en dat Syrië langzaam maar zeker het slagveld van de wereld dreigt te worden.