Sarah Schlitz, de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, heeft haar beleidsnota eindelijk gepubliceerd.

Ze wil in 2021, samen met de betrokken overheden, een nationaal programma voor mensen van Afrikaanse afkomst in België goedkeuren.

Schlitz: “Dat programma, dat op de verschillende bestuursniveaus zal worden gecoördineerd en in samenwerking met het maatschappelijk middenveld zal worden verwezenlijkt, zal op transversale wijze worden ingevoerd ter bestrijding van afrofobie en de discriminatie van personen van Afrikaanse afkomst.” Afrofobie is letterlijk een angst voor alles wat met Afrika te maken heeft.

“Die structurele maatregelen zullen steunen op drie pijlers: erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling.”

Schlitz: “Ik zal erop toezien dat de verenigingen en organisaties die personen van Afrikaanse afkomst vertegenwoordigen vanaf het begin bij de processen worden betrokken.”

De Luikse Schlitz zit voor Ecolo in de Vivaldiregering.