De kamer wil inzage in geheime Maggie-contracten.

Sp.a-kamerleden Melissa Depraetere en Karin Jiroflée willen antwoorden op de Maggie-contracten die een kleine twee weken geleden aan het licht kwamen in de slipstream van de solidariteitsactie voor de kleine Pia. Toen werd duidelijk dat De Block, die mee op de barricades was gaan staan, niets ondernam tegen onderlinge deals van farmabedrijven om de prijs van peperdure medicamenten kunstmatig hoog te houden.

Eén en ander zou makkelijk na te gaan zijn, ware het niet dat De Block zich in 2016 had weten te beschermen door een wet – die een voorstel was van de farmabedrijven zelf – door het parlement te sjezen waarin expliciet staat dat alleen de minister – zijzelf dus toen – en een klein select clubje mogen weten hoe de geheime deals met grote farmabedrijven in elkaar steken.

De kamerleden dienen daarom nu een wetsvoorstel in om het parlement, via het Rekenhof, inzage te geven in de afgesloten contracten. Daarmee kan worden nagegaan of het weerwerk van De Block op de aantijgingen van een verlies een half miljard euro inkomsten voor de sociale zekerheid, klopt of niet. Op dit moment kan de Block beweren wat zij wilt, omdat niemand het kan controleren.

Volgens de sp.a’ers is er een abnormaal grote stijging van geheime contracten met farmabedrijven sinds De Block minister van volksgezondheid werd. De uitgaven stegen van 18,55 procent naar 29,07 procent. De Block krijgt dan nog het voordeel van de twijfel, maar is op zijn minst een uitleg aan de belastingbetaler verschuldigd. Bovendien is een wet waarin een minisiter cavalier seul kan spelen voor het afsluiten van monsterdeals, een democratie onwaardig.