Een LEZ zonder aangepast openbaar vervoer, is sociaal onrechtvaardig.

Bij Sp.a is lang niet iedereen overtuigd van het nut van lage-emissiezones. Hoewel de partij zowel in en Gent als in Antwerpen – twee steden die de strijd aangaan tegen vervuilende diesels – actief deel uit maken van het bestuur, trekken ze het nut van de maatregel in twijfel.

Struikelblok voor de socialisten is het feit dat de maatregel de burgers ongelijk treft. Het zijn vooral de lagere inkomens die de gevolgen van het verbod van oudere vervuilende diesels ondergaan. Mensen met centen kunnen zich duurdere, nieuwere en beter wagens permitteren en doen zichzelf geen pijn, wanneer ze een nieuwe auto moeten aankopen. Mensen die het met minder moeten doen, zijn vaak niet in staat om hun oudere – en vervuilende auto – te vervangen en worden nu uit de stad geweerd. “Bovendien is de maatregel ingevoerd, maar blijft de Vlaamse regering en de De Lijn hun job niet doen”, zegt de Bruno Tobback. “Het LEZ had een sluitstuk moeten zijn , eens duidelijk was dat er voldoende alternatieven zijn met het openbaar vervoer.”