Twee jaar na het uitbreken van “Operatie Zero” (door de pers ook “Propere Handen” genoemd) is spijtoptant Dejan Veljković een laatste keer ondervraagd door de gerechtelijke politie.

Het onderzoek naar fraude, witwassen en matchfixing in het Belgische voetbal zit daarmee volgens Gazet van Antwerpen in een eindfase. “Het parket werkt de komende weken zijn eindvordering af. De voetbalwereld mag een heet najaar verwachten.”

Het onderzoek spitst zich toe op twee matchen uit het seizoen 2017-18, namelijk Royal Antwerp FC – KAS Eupen (uitslag 2-0) op de voorlaatste speeldag en KV Mechelen – Waasland-Beveren (uitslag 2-0) op de laatste speeldag. Voetbalmakelaar Dejan Veljković zou stappen hebben ondernomen om KV Mechelen te behoeden voor de dreigende degradatie, en zo de uitslag van die matchen te beïnvloeden.

De makelaar wordt verdacht van lidmaatschap van criminele organisatie, witwassen en omkoping

Dejan Veljković heeft een Belgische vennootschap. Voor die firma worden de wettelijke verplichtingen verwaarloosd.

De laatste jaarrekening dateert al van 2017. Aangezien de onderneming volgens de kruispuntbank ondernemingen (KBO) nog steeds actief is, zou op zijn minst de jaarrekening van 2018 bij de balanscentrale neergelegd moeten worden.

Het niet respecteren van die verplichtingen is risicovol. Zo kunnen derden inroepen dat ze schade geleden hebben doordat de onderneming de cijfers te laat gepublicerd heeft.

De door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit de niet-neerlegging van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn. De bewijslast is bijgevolg omgekeerd: de onderneming moet bewijzen dat de niet- of laattijdige neerlegging van haar jaarrekening de door een derde ingeroepen schade niet heeft veroorzaakt.

Op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie en behoudens regularisatie van de toestand in de loop van het geding, kan de ondernemingsrechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, de ontbinding van een vennootschap uitspreken als ze haar jaarrekening niet heeft neergelegd.

Tot slot is er een tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging. Die vertegenwoordigt een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden en bedraagt hier al 1.200 euro.