Jan Jambon gaat straks sowieso blussen.

“Ik ga toch niet nu al mijn huis blussen omdat er misschien volgende week een brand uitbreekt”, zei Jan Jambon zondag in De Zevende dag. Een uitspraak die hem waarschijnlijk zal overleven. Ze wordt bijgezet in het corona-quotes-museum naast ‘Blijf in uw kot’. Het is hem ondertussen door zowat iedereen met een professionele mening onder de neus gewreven dat het huis wel degelijk in brand staat. En dus komt de Vlaamse regering straks dan toch met extra maatregelen.

De avondklok zal wellicht vervroegd worden naar 22 uur, het hoger onderwijs wordt code rood – wat veel universiteiten uit eigen beweging al deden – niet-essentiële verplaatsingen zouden wel eens verboden kunnen worden en geen culturele evenementen meer. Voor de sport is men er nog niet uit. In tegenstelling tot de cultuur zijn daar heel wat kiezers te ronselen en is men dus voorzichtiger.

Vlaanderen zal straks duidelijke richtlijnen moeten geven, zoniet is de verbrokkeling totaal en gaan gouverneurs en burgemeesters het roer in handen nemen. De vraag is of Vlaanderen nog verder wil gaan dan Wallonië en zo een voorbeeld aanreikt voor een bijsturing op federaal niveau.