Eind september noemt De Tijd als enige Eva De Bleeker als mogelijke kandidate voor de regering-De Croo. “Dan blijft er nog een staatssecretariaat over om aan een vrouw te geven. De vraag is: wie? Maggie De Block past voor een degradatie en Gwendolyn Rutten zou het niet worden. Een andere Vlaams-Brabantse die over de tongen gaat, is de onbekende Eva De Bleeker uit Hoeilaart, al worden haar kansen beperkt genoemd.”

Eigenlijk hadden we het kunnen weten: het team van Egbert Lachaert, toen kandidaat-voorzitter bij Open VLD, begon in februari 2020 vorm te krijgen. Hij stelde zijn twee eerste teammates voor. Vanuit West-Vlaanderen zal Bert Schelfhout, voormalige jongerenvoorzitter en schepen in Deerlijk, zijn schouders onder de campagne zetten. Eva De Bleeker, schepen in Hoeilaart, moet dan weer de liberalen in Vlaams-Brabant warm maken voor Lachaert.

Om een beeld te vormen van De Bleeker is het vooral zaak om te spitten in de lokale berichtgeving.

Die berichten over De Bleeker starten in oktober 2006.
Maar liefst drie verkozenen moeten dan worden vervangen omdat zoon- of vaderlief ook een zitje heeft weten te bemachtigen in de gemeenteraad. De opvallendste is wellicht Wim Rowies (VLD). Zoon Pieter haalde op de ‘concurrerende’ PW-lijst 46 stemmen méér dan zijn vader en dus krijgt hij het gegeerde zitje.
“Toen ik vernam dat ik verkozen was, sprong ik een gat in de lucht. Meteen daarna dacht ik: ‘verdorie, Pieter heeft het nòg beter gedaan’”, zegt een hese Wim Rowies in de lokale pers. Hij gunt het zijn zoon van harte. “We hadden dat op voorhand zo afgesproken: wie de meeste stemmen haalt of het meeste kans maakt op een schepenambt, die wint. We hebben daar dus niet over gediscussieerd.” Hij wordt opgevolgd door Eva De Bleeker.

In 2007 opent de onderneming voor dienstencheques UvaLabor, een afdeling van pwa Hoeilaart, in de Henri Caronstraat 26-28, in het centrum van de gemeente, een strijkwinkel. Pwa-voorzitter Eva De Bleeker is ervan overtuigd dat die voor extra werkgelegenheid in eigen streek zal zorgen en dat de strijkdienst voor vele inwoners van Hoeilaart de combinatie van werk en gezin zal vergemakkelijken. Een paar jaar later biedt de pwa lessen Nederlands aan. Zowel poetsvrouwen als strijksters kunnen de cursus volgen om zo vlotter met de klanten te kunnen communiceren.
“Aangezien veel van onze werknemers anderstalig zijn en dat soms een barrière kan zijn tijdens het werk, bieden we deze lessen aan”, legt Eva De Bleeker, voorzitster van de pwa, uit. “Bovendien kunnen deze lessen ook in het dagelijkse leven van pas komen wanneer ze bijvoorbeeld naar de winkel gaan of de kinderen ophalen aan de school.”

In 2008 roept De Bleeker tijdens de nieuwjaarsreceptie van haar partij de VLD’ers op om zich meer in de gemeente te engageren. “Een toespraak uit de jaren dertig. Mensen die zich in het sociale leven inzetten, hoeven niet noodzakelijk een blauwe partijkaart te hebben”, reageert oppositieraadslid Van Assche (CD&V) in de plaatselijke pers.

Dat jaar is ook De Bleeker boos. De schoolbus van basisschool Het Groene Dal wordt volgend schooljaar afgeschaft. De ouders reageren ontzet en willen acties ondernemen
“We kregen een brief van de overkoepelende scholengroep Midden-Brabant met de boodschap dat de bus volgend jaar niet meer zal rijden. Een duidelijke uitleg bleef uit”, zeggen Eva De Bleeker en Sylvia Brinkhof. Zij zijn allebei lid van de ouderraad.

In mei 2012 stelt de Open vld-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Hoeilaart voor. Tim Vandenput trekt de lijst waarmee hij opnieuw kandidaat-burgemeester is. Op nummer twee staat Els Uytterhoeven (zus van) en de derde plaats wordt ingenomen door Marc Vanderlinden, voorzitter van de gemeenteraad. Eva De Bleeker staat op de vierde plaats

Toeval of niet: exact één maand na de verkiezingen van 14 oktober is de kogel eindelijk door de kerk in Hoeilaart. Open VLD kiest ervoor om weer samen met Pro Hoeilaart te besturen. Al had de ploeg van burgemeester Tim Vandenput eigenlijk geen coalitiepartner nodig. “We willen onszelf niet verbranden aan een absolute meerderheid”, legt hij aan de media uit.

De nieuwe bestuursploeg telt met Marc Vanderlinden (47), Eva de Bleeker (36), Joris Pijpen (30) en Annelies Vanderlinden vier nieuwkomers van Open VLD.

Een week na de bekendmaking van de hernieuwde coalitie tussen Open VLD en Pro Hoeilaart, zijn nu ook de bevoegdheden bekend van het nieuwbakken schepencollege. Opvallend daarbij is de intrede van drie nieuwe domeinen die de accenten van het nieuwe beleid moeten versterken. Zo zal schepen Jean-Paul Van Horenbeke de opvolging van de GEN-werken onder zijn hoede nemen, maar hij krijgt daarbij de ondersteuning van schepen Annelies Verlinden die daarin ervaring heeft. Milieu wordt dan weer gesplitst in Afvalbeleid, dat voor Marc Vanderlinden is weggelegd, en Energie, dat in de portefeuille terecht komt van Eva De Bleeker.

In september 2014 zet de verkoop van de sociale panden op de Overijsesteenweg in Hoeilaart kwaad bloed bij CD&V en N-VA. De oppositiepartijen beweren dat de grond met verlies werd doorverkocht aan een sociale huisvestingsmaatschappij.
“De beide partijen zijn zeker niet gekant tegen de verkoop van deze grond”, zegt fractieleider Wim Laureys in een reactie in de media. “Maar de belastingsbetaler mag hierbij geen financieel verlies lijden. Volgens de cijfers werd in 2007 een aankoopprijs van 165.000 euro betaald. Als we de prijs van de onderhoudswerken (4.134 euro) en de factuur van de afbraakwerken (9.750 euro) erbij tellen, komen we op een totaal van 174.884 euro. De verkoopprijs bedraagt maar 115.000 euro. Dat betekent dus een verlies van 63.884 euro of 35 procent”, berekent Laureys. “En dat in tijden waarin het gemeentebestuur hogere gemeentelijke belastingen oplegt zoals een verhoogde waterprijs en hogere toegangsgelden voor het gebruik van het containerpark.”
Schepen voor Woonbeleid Eva De Bleeker weerlegt de aantijgingen in de media. “We verkopen deze grond aan 115.000 euro op basis van het schattingsverslag. Dit bedrag ligt inderdaad onder de oorspronkelijke prijs van 165.000 euro. Het verschil werd goedgemaakt door de verkoop van de gronden van woonsite Den Travoo aan dezelfde maatschappij. Uiteindelijk maken we dus geen verlies.”


Het gemeentebestuur van Hoeilaart heeft in 2014 ook bouwplannen. Tegen 2020 moet er een nieuw kinderdagverblijf komen op de site van het oude rusthuis, naast het huidige Woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. Het huidige verblijf Solheide zal tegen die tijd niet meer voldoen aan de noden en de energienormen.

Schepen van Kinderopvang Eva De Bleeker (Open VLD): “Momenteel hebben we in het gemeentelijk opvangverblijf 23 gesubsidieerde plaatsen, maar de vraag is groter. We hopen dat we met de ingebruikname van het nieuwe complex extra plaatsen kunnen aanbieden. Tegen 2020 wil de gemeente ook ruimte voorzien voor startende onthaalouders of andere vormen van kinderopvang.” Begin oktober 2020 is het kinderdagverblijf nog niet af.

Eind 2014 richten de Open VLD-vrouwen van de Druivenstreek een eigen lokale afdeling op. Zo willen ze het liberalisme in de streek en onder vrouwen efficiënter promoten. De oprichtende leden Anne Coppens, Eva De Bleeker, Greta Veeckmans, Patricia Nys en Miranda Cornet zullen samenwerken rond thema’s zoals tewerkstelling, kinderopvang, onderwijs en duurzame groei. De burgemeesters van Hoeilaart en Huldenberg zijn peters van de afdeling.

Op het zelfde ogenblik is er ruzie in de coalitie. Meerderheidspartij PRO Hoeilaart snapt niet dat haar coalitiepartner Open VLD ook dit jaar een ijspiste wil tijdens de kerstmarkt. “Een energiezuipende ijspiste opbouwen terwijl er kans is op een black-out, is totaal ongepast”, klinkt het in de media. “We snappen de kritiek van PRO Hoeilaart, maar Open VLD blijft voorlopig achter de schaatspiste staan”, zegt schepen van Energie Eva De Bleeker (Open VLD). “De schaatspiste is niet het enige wat veel energie gebruikt in onze gemeente. We willen op zoek gaan naar een algemeen, zuinig beleid, waarin toch nog plaats is voor de schaatspiste. We zullen daarover samenzitten met onze coalitiepartner en het probleem uitpraten.”

Oppositiepartij CD&V laat alvast weten verheugd te zijn over de kritiek van PRO Hoeilaart. Zij waren ook vorig jaar al grote tegenstander van de schaatspiste en lieten dat toen duidelijk merken tijdens de gemeenteraad.

Merkwaardig: in 2015 wil meerderheidspartij Open Vld de hoeveelheid CO2-uitstoot in Hoeilaart fors terugdringen en rekent daarvoor ook op de inwoners. Via het Burgemeesterconvenant engageert Hoeilaart zich om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met twintig procent terug te dringen. “Om dit doel te bereiken, stellen we dit jaar nog een klimaatplan voor”, zegt energieschepen Eva De Bleeker (Open Vld) in de media. “We rekenen daarbij op de cruciale participatie van de inwoners.”

In 2018 zit er eindelijk schot in het dossier van de kinderkribbe. Maar zo’n 250 bewoners van de Groenendaalsesteenweg kanten zich tegen de plannen van het schepencollege om het voormalige OCMW-rusthuis af te breken en te vervangen door de nieuwe gemeentelijke kribbe. “De historische waarde van het gebouw en ons mooi uitzicht dreigen te verdwijnen”, klinkt het. Volgens schepen Eva De Bleeker is een afbraak de enige optie.
Volgens schepen Eva De Bleeker (Open Vld) staat de petitie vol leugens. “Het verhaal van de historische waarde is na de verschillende verbouwingen in het verleden al lang niet meer relevant”, luidt het. “Het pand opnieuw verbouwen is niet aan de orde. We moeten zo duurzaam mogelijk bouwen en dat kan alleen met een nieuwbouw. De groene strook die verdwijnt, wordt elders op de site gecompenseerd. Dat de polyvalente zaal voor overlast in het weekend zal zorgen, is misschien wel de grootste onwaarheid. De zaal zal zelden in het weekend gebruikt worden.” De toekomst zal het uitwijzen.

In de pers droomt Eva ervan dat het onlangs heraangelegde dorpsplein van Hoeilaart uitgroeit tot een echt leefplein, een plaats waar activiteiten, zoals concerten, kunnen worden georganiseerd. “Tegelijk zou het fijn zijn moest er meer kleinschalige lokale handel verschijnen, zoals een schoenmaker.” Vandaag is die lokale schoenmaker enkel in buurgemeente Overijse te vinden.