Wat we altijd hebben vermoed, wordt nu eindelijk formeel bevestigd door de Staatsveiligheid (VSSE): terroristen misbruiken de migratiestromen naar Europa en België.

Tijdens een boeiende lezing op de campus van de VUB in Brussel gaf Peter Lanssens, hoofd van het departement analyse van de Staatsveiligheid, eind september een voordracht aan de talrijk aanwezige studenten.

Lanssens: “Zelfs een ‘terroristenpercentage’ van 0,01 procent of lager (in die migratiestromen naar Europa) kan een bedreiging vormen.”

De VSSE ontwikkelde hierop als antwoord MIGRINT. Hierbij wordt geprobeerd om in die grote migratiestromen die gevallen te detecteren die problematisch zijn.

In 2018 waren er 714.200 aanvragen voor internationale bescherming in de EU, plus Noorwegen en Zwitserland, wat toen meer was dan de 634.700 aanvragen in het jaar daarvoor.

Als 0,01 procent hiervan potentieel gevaarlijk is, dan gaat het om 71 personen. We hebben in Frankrijk onlangs gezien wat dergelijke personen kunnen aanrichten.