Staatsveiligheid waarschuwt voor opmars nieuwe islamstroming

Het madkhalitisch salafisme probeert met springkastelen kinderzieltjes te winnen.

In haar jaarraport van 2019 waarschuwt de Staatveiligheid voor de opmars van een extreme islamitische stroming, het ‘madkhalitisch’ salafisme. De Standaard kon dat rapport inkijken en citeert : De stroming vormt een “ernstige bedreiging voor onze inclusieve samenleving”. Niet alleen omdat ze “een voedingsbodem biedt voor terroristische actie”, maar ook wegens haar “totalitaire, racistische en antidemocratische aard”.

In de jaren 90 was er voor het eerst sprake van het madkhalitisch salafisme in Saudi-Arabië. De stroming is dus relatief jong. Zij staan voor een extreme interpretatie – of noem het totaal géén interpretatie – van de islam: de koran is de enige waarheid en de enige wet. Madkhalisten hebben een afkeer van elke vorm van democratie en isoleren zich uit onze samenleving. Wie wil studeren, verlaat België en doet dat in Saudi-Arabië om niet beïnvloed te kunnen worden door de ongelovige Belgische maatschappij. Men schat dat er momenteel zo’n 1.400 tot 1.600 ‘sympathisanten’ in ons land wonen.

Muziek, feesten of relaties voor het huwelijk zijn verboden, net als homoseksualiteit, vrouwen dragen een nikab. Het meest verontrustend is hun “onmetelijke bekeringsijver”. Daarvoor richten ze zich actief op kinderen, via Arabische stages en recreatieve dagen met springkastelen.

Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More