Een aanslepend conflict tussen een dierenarts en de stichting van prins Laurent werd onlangs voor het arbeidshof juridisch uitgevochten.

De dierenarts sloot op 10 november 2008 een samenwerkingsakkoord met de stichting van prins Laurent. In 2012 stopte dierenarts de activiteiten voor de stichting.

Hierop werd het contract beëindigd door de stichting.

In 2013 heeft de dierenarts de stichting dan gedagvaard voor de arbeidsrechtbank. Ze vroeg een herkwalificatie van haar contract.

In 2015 werd de eis door de rechtbank afgewezen. Hierop ging de dierenarts in beroep bij het arbeidshof van Brussel. Ook daar werd de eis van de dierenarts onlangs afgewezen.