Advocaat Lahlali zoekt openingen in de letters van de Belgische wet om Syriëstrijders terug te halen.

In december vorige jaar besliste een Brusselse rechter om tien kinderen van Syriëstrijders terug te halen naar ons land. De Belgische staat ging daartegen niet in beroep en dus moet het voor consulaire bijstand en identiteits-administratieve of reisdocumenten zorgen.

Advocaat Lahlali vindt dat nu ook de ouders van die kinderen die bijstand moeten krijgen en gaat in beroep. De Brusselse rechter had geoordeeld dat de ouders geen recht hadden op die bijstand omdat ze vrijwillig naar een conflictzone waren verhuisd. Volgens Lahlai beroept  die uitspraak zich op een wet die pas in werking is gegaan in 2018, terwijl de familie reeds daarvoor de terroristen in Syrië een handje wilden toesteken. Als morgen de kinderen alleen zouden terugkeren en gescheiden worden van hun ouders, gaat dat in tegen het kinderrechtenverdrag. Aldus Lahlali.

De kinderrechter beroept zich echter op artikel 9 van dat kinderrechtenverdrag waarin staat dat de Belgische staat dient te waarborgen dat kinderen niet gescheiden worden van hun ouders, tenzij de scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de ouders.

Volgens Lahlali zegt de de rechter dat er ‘in meer of mindere mate’ sprake is van verwaarlozing en dat kan niet . “ Er is verwaarlozing , of er is er geen”, aldus advocaat Lahlali. “Negen van die tien kinderen zijn in Syrië geboren, ze zijn dus niet meegesleept naar het conflictgebied. En stel dat de kinderen toch gescheiden zouden worden, dan moet de staat regelmatig contact tussen beiden waarborgen. Hoe gaat ze dat doen als die ouders nog in Syrië zitten?”

De staat moet wel heel veel voor mensen die spuwden op diezelfde staat.