Lydia Peeters wil meer “regenboogzebrapaden”

Verschillende gemeentebesturen leggen “regenboogzebrapaden” aan om symbolisch aan te tonen dat zij een inclusieve gemeente zijn waarin alle burgers, ongeacht seksuele voorkeur en/of gender(identiteit), thuis zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bracht eerder een algemeen negatief advies uit wat het aanleggen van regenboogzebrapaden op gewestwegen betreft. Dat advies kwam van de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid […]