Vijf jaar na de laatste druppel alcohol: “Had ik doorgedaan, dan was ik hier niet meer geweest”

Een jaar geleden brachten we dit interview met Philip Muls, een man die zwaar aan de drank verslingerd was. Dat interview was in functie van zijn boek dat verscheen. Een boek waarin hij de moeilijke periode na de laatste druppel omschreef. Een boek dat ook hoop geeft aan eenieder die zich in dezelfde situatie bevindt.