Gaf De Block strategische informatie over asielbeleid prijs?

In 2019 waren er ruim 200 repatriëringen naar landen zoals China, Irak en Marokko. Om de terugkeer van migranten samen met de herkomstlanden te kunnen organiseren, blijft België inzetten op zogeheten bilaterale akkoorden met dergelijke landen. Dat zijn akkoorden tussen België en dat land. Zo werd er in 2019 onder meer een terugkeerakkoord gesloten met Rwanda, […]

Fedasil houdt nieuwe asielcentra voorlopig geheim

Fedasil is steeds op zoek naar geschikte gebouwen om asielzoekers te herbergen. Daarom is Fedasil onlangs gesprekken begonnen met de Regie der Gebouwen. Koen Geens in De Kamer vandaag: “De criteria die Fedasil hanteert, behelzen voornamelijk de grootte van het gebouw, omdat dit verbonden is met een gewenste minimale opvangcapaciteit, de aard en de staat […]

De listige leugen van de EU over migratie

De EU heeft een ‘nieuw’ migratiepact. Een van de achterliggende redenen is de bezorgdheid van de EU over een verouderende Europese bevolking en de mogelijkheid om met migratie ‘vers bloed’ in de samenleving te brengen. De EU loopt momenteel achter in de wereldwijde wedloop om talent. Andere OESO-landen – zoals de VS, Canada en Australië […]

Maggie zoekt reisbureau voor illegalen

De ministerraad is onlangs op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord gegaan met de lancering van een overheidsopdracht voor het aanwijzen van een reisbureau dat verantwoordelijk is voor het boeken en uitreiken van de vervoerbewijzen voor repatriëringen of verwijderingen voor rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken. De overheidsopdracht, die via een […]