Zemmour onder vuur: vrijheid van mening onder druk?

Hoe ver mag een journalist of auteur gaan? Mag hij bijvoorbeeld alle minderjarige migranten bestempelen als “dieven, moordenaars en verkrachters”? Het debat woedt in Frankrijk (en België) nadat Eric Zemmour een dergelijk discours gehouden heeft bij Cnews tijdens de uitzending Face à l’info. Op Twitter is Zemmour vandaag nog steeds trending.  Voor- en tegenstanders houden […]

Fedasil huurt 2 grote tenten voor Klein Kasteeltje

Fedasil wil 2 grote tenten huren voor het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. In december 2018 werd het Klein Kasteeltje omgevormd van een regulier opvangcentrum tot een aanmeldcentrum. Asielzoekers verblijven slechts een korte tijd in het aanmeldcentrum Elke tent heeft een oppervlakte van 150 m2. De eerste tent is bedoeld als tijdelijke wachtzaal, de tweede […]

Gaf De Block strategische informatie over asielbeleid prijs?

In 2019 waren er ruim 200 repatriëringen naar landen zoals China, Irak en Marokko. Om de terugkeer van migranten samen met de herkomstlanden te kunnen organiseren, blijft België inzetten op zogeheten bilaterale akkoorden met dergelijke landen. Dat zijn akkoorden tussen België en dat land. Zo werd er in 2019 onder meer een terugkeerakkoord gesloten met Rwanda, […]

Fedasil blijft geld verspillen

Wie de actualiteit een beetje volgt, weet dat we nog steeds in een asielcrisis zitten. De opvangcentra zitten overvol en Fedasil zoekt naarstig naar nieuwe locaties om al deze ongetwijfeld beloftevolle mensen op te vangen. Bij Fedasil zitten toch mensen die andere prioriteiten hebben. In het Staatsblad verscheen gisteren immers de “Nationale projectoproep 2021 voor […]

Fedasil Sint-Truiden legt bus in naar Plopsa Coo

Asielzoekers hebben ook recht op een verzetje. Dat moeten ze bij Fedasil gedacht hebben. Eind oktober is er een uitstapje voorzien naar Plopsa Coo. De trip gaat door op zondag 25 oktober met een bus voor minstens 50 personen. Hiervoor zoekt Fedasil nog een vervoersonderneming. Belangrijk: de vervoerder garandeert dat de bus voldoende capaciteit heeft […]

Maggie zoekt reisbureau voor illegalen

De ministerraad is onlangs op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord gegaan met de lancering van een overheidsopdracht voor het aanwijzen van een reisbureau dat verantwoordelijk is voor het boeken en uitreiken van de vervoerbewijzen voor repatriëringen of verwijderingen voor rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken. De overheidsopdracht, die via een […]

Fedasil waarschuwt asielzoekers voor natte vloer

Fedasil zoekt voor de “vluchtelingenboot” aan de Rigakaai in Gent 4 signaleringsborden “natte vloer”. Fedasil opende in het voorjaar van 2020 een tijdelijk opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Gent. Doordat er meer personen in de opvang verblijven, diende Fedasil de afgelopen maanden zijn opvangcapaciteit te vergroten. Fedasil opende daarom een tijdelijk opvangcentrum voor […]