De naakte waarheid over onder- en oversterfte in België

Wat is over- of ondersterfte? Oversterfte is een tijdelijke stijging van het sterftecijfer in een bepaalde populatie. Het is meestal toe te schrijven aan omgevingsverschijnselen zoals hittegolven, koude periodes, epidemieën en pandemieën, vooral grieppandemieën, hongersnood of oorlog. Ondersterfte is het omgekeerde fenomeen. Het project BE-MOMO volgt dit fenomeen op. Na de uitzonderlijke hittegolf in de […]

Oproep om geld te storten via rijke stichting

De voorbije maanden werd duidelijk dat de COVID-19-crisis en de lockdown niemand onberoerd lieten. Maar niet iedereen werd even hard getroffen. Voor mensen met een minder sterk sociaal-economisch profiel en laaggeschoolden is de situatie volgens een aantal professoren schrijnend. “Ook hun kinderen zijn slachtoffer: zij hebben moeite om het nieuwe schoolregime bij te benen onder […]