Fedasil huurt 2 grote tenten voor Klein Kasteeltje

Fedasil wil 2 grote tenten huren voor het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel. In december 2018 werd het Klein Kasteeltje omgevormd van een regulier opvangcentrum tot een aanmeldcentrum. Asielzoekers verblijven slechts een korte tijd in het aanmeldcentrum Elke tent heeft een oppervlakte van 150 m2. De eerste tent is bedoeld als tijdelijke wachtzaal, de tweede […]

Gaf De Block strategische informatie over asielbeleid prijs?

In 2019 waren er ruim 200 repatriëringen naar landen zoals China, Irak en Marokko. Om de terugkeer van migranten samen met de herkomstlanden te kunnen organiseren, blijft België inzetten op zogeheten bilaterale akkoorden met dergelijke landen. Dat zijn akkoorden tussen België en dat land. Zo werd er in 2019 onder meer een terugkeerakkoord gesloten met Rwanda, […]

Illegale Tunesiërs zorgden voor zware overlast

Een groep Tunesiërs die illegaal in het land verblijven, zorgden voor zware overlast. De groep was niet alleen verantwoordelijk voor de verkoop van verdovende middelen, maar kon volgens het parket ook in verband gebracht worden met zware geweldsmisdrijven en diefstallen. Parket Oost-Vlaanderen vorderde begin mei 2020 dan ook de onderzoeksrechter in Gent in het kader […]

Mahdi nu al koploper in aankondigingspolitiek

“Er zullen gesloten centra bij komen. We gaan ervoor zorgen dat mensen die op het einde van een procedure te horen krijgen dat ze niet kunnen blijven, indien dat moet, via gesloten centra uiteindelijk uit het land gestuurd worden.” Dat zei Sammy Mahdi (CD&V), de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zondag bij VTM Nieuws. […]

Fedasil blijft geld verspillen

Wie de actualiteit een beetje volgt, weet dat we nog steeds in een asielcrisis zitten. De opvangcentra zitten overvol en Fedasil zoekt naarstig naar nieuwe locaties om al deze ongetwijfeld beloftevolle mensen op te vangen. Bij Fedasil zitten toch mensen die andere prioriteiten hebben. In het Staatsblad verscheen gisteren immers de “Nationale projectoproep 2021 voor […]

Fedasil houdt nieuwe asielcentra voorlopig geheim

Fedasil is steeds op zoek naar geschikte gebouwen om asielzoekers te herbergen. Daarom is Fedasil onlangs gesprekken begonnen met de Regie der Gebouwen. Koen Geens in De Kamer vandaag: “De criteria die Fedasil hanteert, behelzen voornamelijk de grootte van het gebouw, omdat dit verbonden is met een gewenste minimale opvangcapaciteit, de aard en de staat […]