Lage-emissiezone heeft een positief effect op de gezondheid

Sinds de invoering van de maatregel in 2017 zijn de effecten alvast veelbelovend.  Drie jaar geleden sloeg de lage-emissiezone in als een bom. De inwoners van Antwerpen waren voornamelijk misnoegd over de gevolgen, maar langzamerhand werden de positieve effecten toch merkbaar. Dat concludeert het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij, dat in opdracht van […]

Vooruit: subsidie van half miljoen van Jambon om minder energie te verbruiken

De Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon besliste na advies van de adviescommissie Culturele Infrastructuur om een investeringssubsidie toe te kennen aan drie projectvoorstellen voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur en twee projectenvoorstellen voor het toegankelijker maken van culturele infrastructuur. Het totaal toegekende subsidiebedrag voor het beleidsdomein Cultuur bedraagt 1.416.581,37 euro.  Kunstencentrum Vooruit vzw […]

Absurditeit van Jonas Geirnaert rendeert

In 2003 brengen Lieven Scheire (dan 22 en student natuurkunde), Jonas Geirnaert (dan 21 en student animatiefilm) en Koen De Poorter (25) de korte show “Coherentie voor beginners”. De Vlamingen zijn niet onmiddellijk onder de indruk “Ze zijn meer terughoudend (dan de Nederlanders) en houden de armpjes gekruist”, vertelt Jonas in de media. Monthy Python […]

Illegale Tunesiërs zorgden voor zware overlast

Een groep Tunesiërs die illegaal in het land verblijven, zorgden voor zware overlast. De groep was niet alleen verantwoordelijk voor de verkoop van verdovende middelen, maar kon volgens het parket ook in verband gebracht worden met zware geweldsmisdrijven en diefstallen. Parket Oost-Vlaanderen vorderde begin mei 2020 dan ook de onderzoeksrechter in Gent in het kader […]

P-magazine 2002 – Week 25

  [wcm_nonmember][/wcm_nonmember] [wcm_restrict][/wcm_restrict]   Erik Houtman, Eshter Verkest, Hugo Camps, Kira, Koen Daerden, louis tobback, Mc Donalds, Natasja De Witte, P-magazine 2002, Philippe Clement, Spillie, Tess Goossens, Toyota, Triumph, Wesley Snipes        

Fedasil waarschuwt asielzoekers voor natte vloer

Fedasil zoekt voor de “vluchtelingenboot” aan de Rigakaai in Gent 4 signaleringsborden “natte vloer”. Fedasil opende in het voorjaar van 2020 een tijdelijk opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Gent. Doordat er meer personen in de opvang verblijven, diende Fedasil de afgelopen maanden zijn opvangcapaciteit te vergroten. Fedasil opende daarom een tijdelijk opvangcentrum voor […]

Ook toiletuitbaters kunnen failliet gaan

Kunstencentrum Vooruit voert een strijd met de sp.a over de naam Vooruit. Het kleinste kind beseft dat het kunstencentrum gelijk heeft en dat de socialisten beter een andere naam kunnen kiezen. Sp.b is logisch aangezien b volgt op a. Sp.b staat voor Socialistische Partij Beter in plaats van anders. Iets beter doen is… beter dan […]