Gaf De Block strategische informatie over asielbeleid prijs?

In 2019 waren er ruim 200 repatriëringen naar landen zoals China, Irak en Marokko. Om de terugkeer van migranten samen met de herkomstlanden te kunnen organiseren, blijft België inzetten op zogeheten bilaterale akkoorden met dergelijke landen. Dat zijn akkoorden tussen België en dat land. Zo werd er in 2019 onder meer een terugkeerakkoord gesloten met Rwanda, […]