Jackpot van 39,2 miljoen euro voor Koning Boudewijnstichting

Goed nieuws voor de Koning Boudewijnstichting (KBS): de federale regering keurde de subsidies voor de volgende jaren al goed. De KBS heeft niet echt geld nodig: de stichting beschikt immers over “vermogensportefeuilles” van ruim 1 miljard euro. De ministerraad keurde enkele dagen geleden op voorstel van de minister belast met de Nationale Loterij, David Clarinval, […]

Child Focus moet 5,3 miljoen euro spaargeld spreiden over 4 rekeningen

De organisatie Child Focus werd in 1997 opgericht (Dutroux!) en ging het jaar erop ook effectief aan de slag. Het is een stichting van openbaar nut. Ondertussen werd een lange weg afgelegd en heeft Child Focus diverse “financieringsbronnen”. Er komt bijvoorbeeld geld van de Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Nationale Loterij. In 2019 kon Child […]