Mathieu Michel, broer van Charles, flatert als een beginner (video)

Er zijn al veel belgenmoppen gepasseerd, maar deze passage van Mathieu Michel (MR) tart alle verbeelding.  De benoeming van Mathieu Michel tot staatssecretaris voor digitalisering deed al een hoop stof opwaaien in de media, maar de jongere broer van de even omstreden Charles liet gisteren zien waarom dat volledig terecht was. In zijn functie als […]

Dalle weigert subsidie aan Vlaams Jeugdparlement

We horen het zo vaak: jongeren zijn niet geïnteresseerd in politiek. Het initiatief Vlaams Jeugdparlement (ook: Vlaams Jeugd Parlement of VJP) is dan ook een goed project om jongeren warm te maken voor politiek. Ze zou verwachten dat de Vlaamse regering daar ook zo over denkt, maar dat is niet het geval. Bevoegd minister Dalle […]

Parlement maakt via risicovolle procedure opnieuw Belgen bij

Deze week waren er in De Kamer diverse vergaderingen (met gesloten deuren) van de Commissie voor Naturalisaties. De procedure om van buitenlanders Belgen te maken, blijft enigszins mysterieus én risicovol. Zo onderzocht de commissie op 5 februari 2020 een aantal naturalisatieaanvragen en bracht in 467 gevallen een gunstig advies uit. De leden van de Kamer […]

PS verzekert dat Waalse Kamervoorzitster voldoende Nederlands kent

Volgende week mag de Franstalige Éliane Tillieux het voorzitterschap van De Kamer effectief waarnemen. Kent ze wel voldoende Nederlands om die functie naar behoren uit te voeren? De Naamse werd politiek actief voor de PS en was van 2000 tot 2004 provincieraadslid van Namen. Vervolgens werd ze in 2004 voor het arrondissement Namen verkozen in […]