Vooruit: subsidie van half miljoen van Jambon om minder energie te verbruiken

De Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon besliste na advies van de adviescommissie Culturele Infrastructuur om een investeringssubsidie toe te kennen aan drie projectvoorstellen voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur en twee projectenvoorstellen voor het toegankelijker maken van culturele infrastructuur. Het totaal toegekende subsidiebedrag voor het beleidsdomein Cultuur bedraagt 1.416.581,37 euro.  Kunstencentrum Vooruit vzw […]

Socialist Vandenbroucke had geen foto van verbrand geld nodig als bewijs

Slecht nieuws: een politicus die de opdracht gaf geld (5 miljoen frank nota bene) te verbranden, is terug. Voor de jongeren: in januari 1989 werd Frank op 33-jarige leeftijd partijvoorzitter, als opvolger van Karel Van Miert. Hij bleef dit tot in oktober 1994. Vervolgens was hij van oktober 1994 tot maart 1995 vicepremier en minister […]