25 dossiers over discriminatie op de gemeenteraad

Minister Bart Somers heeft informatie opgevraagd bij UNIA over mogelijke discriminatie van gemeenteraadsleden. In de periode 2014-2020 werden er immers diverse klachten behandeld met betrekking tot vermeend discriminatoir gedrag binnen lokale besturen. UNIA’s databank laat echter niet toe om op dit zeer specifieke item automatisch cijfers te trekken. Volgens Somers zijn er indicatief 25 dossiers […]

Regering-Wilmès gaf nog snel extra geld aan Unia

Door de vorming van de Vivaldiregering is het “wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020” een beetje door de mazen van het net geglipt. Het gaat om de zogeheten “voorlopige twaalfden” voor november en december. In principe moet er voor […]