“We moeten met het virus leren leven.”

“Je kan een taart niet in oneindig veel stukjes verdelen. Als je iets openzet, moet je dat in balans brengen met een aantal andere zaken”, zei Erika Vlieghe dinsdag in de De ochtend op Radio 1. Daarmee was ze een van de vele wetenschappers die de publieke opinie probeerden te masseren en prematuur berichten de wereld instuurden. Het leek erop dat ze ons wilden voorbereiden op het slecht nieuws met niet al te veel versoepelingen. Er leek een scheuring te zijn ontstaan in de leer der wetenschap. De ene sprak van en een tweede golf, de andere niet. Om aan de verwarring einde te maken, was er vandaag een nieuwe Nationale Veiligheidsraad. Het was de bedoeling dat Sophie Wilmès duidelijkheid zou brengen. Eén stem, één baas, één duidelijke mededeling, Maar nog voor ze één zin had voorgelezen, hadden virologen het nieuws al gelekt in de grote nieuwsstudio’s. Van Damme liet zich verleiden door VTM, Van Ranst door de VRT. Blijkbaar is een BV-status belangrijker voor de heren dan het nationale belang.

Wat is er nieuw?

  • Alle leerlingen zullen op 1 september terug naar school kunnen, dit op alle onderwijsniveaus en op basis van de “code geel” die door de gemeenschappen is bepaald. Code geel betekent dat het virus nog altijd circuleert, maar onder controle is. Er komt dus een normale 5-daagse schoolweek, met inachtname van bepaalde gezondheidsmaatregelen, zijnde het verplicht dragen van een mondmasker voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten, en het opschorten van bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs. Het hoger onderwijs start later dus daar is nog geen duidelijkheid over.
  • Begrafenissen mogen doorgaan met maximum 50 aanwezigen.
  • De bubbel van vijf blijft gelden, maar je mag wel anderen zien wanneer de afstand van anderhalve meter gerespecteerd kan worden.
  • Je mag voortaan onbeperkt winkelen met twee personen. Winkels kunnen echter zelf beslissen om het individueel winkelen te behouden.
  • Het maximaal aantal toegelaten mensen in een publiek– bij sportwedstrijden bijvoorbeeld, in het theater of bij andere cultuur-activiteiten, gebedshuizen, congreszalen, auditoria – wordt uitgebreid tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Vanaf 1 september zal de mogelijkheid worden ingevoerd om hiervan af te wijken. Als aan de veiligheidsvoorschriften is voldaan, kunnen de burgemeesters de aanvraag bekijken, maar het is de bevoegde minister die finaal een beslissing zal nemen.
  • Lange afstandsrelaties kunnen weer. Mensen die sinds begin van de lockdown niet naar hun partner kunnen, mogen vanaf 1 september opnieuw reizen om hun geliefde te zien. Mensen die niet getrouwd zijn, moeten kunnen bewijzen dat ze een intieme relatie met mekaar hebben. We vragen ons af hoe ze dat gaan controleren !?