Een tegengewicht tegen de onaantastbare waarheid van (onder andere) Black Lives Matter.

Nederlandse en Vlaamse academici, opiniemakers en politici keren zich af tegen wat ze de ”afrekencultuur’ noemen. De auteurs zijn van mening dat actiegroepen zoals Black Lives Matter verdeelheid zaaien in een kwetsbare maatschappij. Zij vinden dat het vrije woord onder druk is komen te staan door “het intimiderende optreden van radicale activisten”.

De initiatiefnemers zeggen dat ze iedereen willen bereiken: van links tot rechts. Het manifest is geschreven door de Nederlandse Raisa Blommenstijn (26), zij is juriste, filosoof en docent aan de universiteit van leiden. “De urgentie is te groot”, zegt Blommenstein. “Wij moeten nu een tegenbeweging starten. Voor het minste of geringste word je voor racist of extreem-rechts uitgemaakt.”

“Als gevolg van radicale groepen die institutioneel racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan’, staat in de brief. “Deze groepen willen anderen die niet de juiste mening voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen.”

En: “Daar hoort ook – en misschien wel juist – bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waar u het ten diepste niet mee eens bent of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.”

Ondertussen hebben meer dan 5.000 mensen het manifest al ondertekend.