Sociaal vangnet is duur, maar moet ons behoeden van de ondergang.

Om de administratie niet te overbelasten, krijgt een werknemer die voltijds werkt en een beroep moet doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, standaard 1.450 euro netto. Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) wil alle aanvragen “met de grootste soepelheid behandelen”. Het zou voor de RVA onmogelijk zijn om alle aanvragen binnen een redelijke termijn te behandelen.

Technisch werklozen krijgen in principe 70% van hun loon, weliswaar met een maximum van 2.750 euro. Voorlopig krijgen ze een forfaitair bedrag van 1.450 euro per maand. ”Door snel te werken, willen we de koopkracht van de mensen beschermen en erover waken dat ze naar de supermarkt kunnen gaan en hun lening kunnen afbetalen”, zegt Muylle. Al 400.000 mensen hebben tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Dat aantal zal naar alle waarschijnlijkheid nog enorm stijgen.

Technisch werklozen moeten ook een maand lang hun gas-, elektriciteit- en waterfactuur niet betalen. De Vlaamse regering neemt die over. Als de maatregelen langer aanhouden dan een maand, komt er een systeem van uitstel van betaling.

Dit systeem kost de overheid honderden miljoenen euro’s. Maar het is kiezen tussen de pest en de cholera (excuses voor de vergelijking). De regering-Wilmès is ervan overtuigd dat de tijdelijke werkloosheid een belangrijke stabilisator is. Zonder die uitgaven dreigen mensen zonder een inkomen te vallen en dreigt de economische schade nog veel groter te worden.