De Antwerpse vennootschap WEAREONE.world heeft de cijfers voor 2019 neergelegd. De vennootschap zit achter Tomorrowland.

In 2018 was er nog verlies. Vorig jaar werd 4,6 miljoen euro winst gemaakt.

De opbrengsten bedroegen vorig jaar liefst 112.773.716,64 euro.

De coronacrisis is wel een risicofactor. Het bestuur: “Op heden is het onzeker in welke mate dit (de coronacrisis) onze resultaten voor de volgende jaren verder zou kunnen beïnvloeden. Dit zal sterk afhangen van de verdere evoluties inzake de bestrijding van deze pandemie. Op dit ogenblik zijn er echter geen indicaties die de continuïteitsveronderstelling in het gedrang brengen.”