Computersystemen van Financiën en Justititie zijn incompatibel.

Van de 454 miljoen euro aan penale boetes – dat zijn de boetes uitgeschreven door een rechtbank – waren er in 2017 maar 157 miljoen uitbetaald. Daarmee liep ons land 300 miljoen aan inkomsten mis. De cijfers komen met vertraging, omdat boetes pas na enkele jaren niet meer te innen zijn en er dan pas een exact cijfer zichtbaar wordt.

De oorzaak is even complex als de controle. Uittredend minister Koen Geens (CD&V) beloofde bij zijn aantreden in 2014 beterschap, maar daar is, volgens het Rekenhof,  weinig van te merken. Eén van de oorzaken is de IT die niet of nauwelijks is aangepast aan het werk dat dient te gebeuren, waardoor nog veel manueel wordt verwerkt. Bovendien blijken de computersytemen van Justitie en Financiën niet compatibel te zijn.

Het Rekenhof trekt aan de oren van beiden. Zij wijst erop dat noch Justitie, noch Financiën zicht heeft op openstaande boetes en dat er bovendien geen terugkoppeling is, wanneer er niet betaald wordt. “Er worden nauwelijks of helemaal geen vervangende straffen opgelegd bij wanbetaling, wat de opgelegde straffen minder doeltreffend en justitie ongeloofwaardig maakt”, aldus het Rekenhof.

De onderzoekers hebben ook kritiek op de deurwaarders. Zij kostten ons land in 2017 9 miljoen euro voor het innen van 5 miljoen euro.

Zowel het Justitie als financiën zegt met de opmerkingen van het Rekenhof aan de slag te gaan.