Het geduld is op.

“Als men mij morgen zegt dat ik een roze hoed moet dragen in de strijd tegen corona, dan zal ik dat doen àls men mij zegt waarom. De vraag is hier niet waarom wil men naar een tweedeverblijf, maar wel waarom niet? En dat is hier niet aangetoond”, alus adus advocaat Stijn Verbist vanochtend op Radio1. verbist treedt op als raadsman voor een een tweedeverblijver die 50 euro per dag eist van de Belgische staat omdat hij niet in lockdown mag in zijn tweede verblijf aan de kust. Hij beweert dat zijn eigendomsrecht geschonden wordt en eist daarom een vergoeding.

Het wordt een kwestie van juridisch interpreteren. Net als met de contact tracers ontbreekt het aan een wettelijk kader om de genomen maatregelen juridisch te kunnen afdwingen. De rechtszaak wordt ten gronde ingeleid bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens Verbist zou het op z’n minst mogelijk moeten zijn voor mensen met een tweede verblijf om te kiezen waar zij de lockdownperiode willen doorbrengen.