Bij het Rendlesham Forest zagen heel veel mensen ze serieus vliegen. Buitenaards leven volgens de één, hersenspinsels volgens een ander, het licht van een vuurtoren volgens nog een ander. Het raadsel lijkt nu opgelost, en het is niet bepaald iets om blij mee te zijn…

Het Rendlesham Forest Incident is zo’n beetje het Roswell-incident van Groot-Brittannië. In de kerstperiode van 1980 speelden er zich eigenaardige dingen af, in een buurt waar zich twee militaire basissen bevonden: RAF Bentwaters en RAF Woodbrige. Die laatste werd in die tijd gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.

Nacht van 26 op 27 december

Omstreeks 3 uur ’s morgens. Een militaire patrouille bij de oostpoort van de basis RAF Woodbridge zien plots lichten neerdalen in Rendlesham Forest. De militairen dachten dat het misschien een neergestort vliegtuig was, en ze gingen op zoek.

Ze vonden nog iets ook, maar het leek niet echt op een vliegtuig. Het was een metaalachtig, gloeiend object, met gekleurde lichten. Naarmate ze dichterbij kwamen, bewoog het eigenaardige voorwerp verder van hen heen. De militairen hoorden ook hoe de dieren van een nabijgelegen boerderij helemaal gek leken te worden. Zo rapporteerde ene luitenant-kolonel Charles Halt de gebeurtenis.

Ook Sergeant Penniston was erbij die bewuste nacht. Die verklaarde jaren na het incident als volgt: “Ik heb het voorwerp kort aangeraakt, en daarbij vond er een informatieoverdracht plaats. Ik heb die informatie onmiddellijk in mijn notitieboekje opgeschreven. Het bleek een binaire code te zijn.” Hij liet later die binaire code vertalen. Het zou gaan om een boodschap van buitenaardse wezens, die enkel te kennen gaven dat ze de aarde wilden bestuderen. Ze maakten ook gewag van piramides, die ‘krachtplekken’ bevatten.

Waarom sergeant Penniston pas jaren later met die verklaring kwam? “Mijn reportage aan de luchtmacht werd na het incident veranderd. Ik moest die verklaring tekenen, zonder me er vragen bij te stellen. Mijn carrière was toen heel belangrijk voor mij, dus ik deed wat er gevraagd werd.”

Om vier uur ‘s morgens komt de politie ook nog een kijkje nemen. Het enige dat zij zien ‘vliegen’, is het licht van de vuurtoren in Orfordness, die een paar kilometer verderop staat.

De militairen beginnen te twijfelen. Zouden ze vuurtorenlicht zien ‘neerstorten’ hebben, en zich het metalen ding met lichten in het bos verbeeld? Ze besluiten bij het ochtendgloren opnieuw het bos in te trekken. Ze zien geen ufo meer. Wel gebroken takken en verbrande stukken aarde. Ze zien ook nog de afdruk van een driehoek op de grond.

Om halfelf wordt de politie er terug bijgehaald. Die denken dat de driehoekige afdruk mogelijk gemaakt werd door dieren die… in een driehoekje liepen. Ook de afgebroken takken zouden door dieren kunnen veroorzaakt zijn. Voor de brandplekken hebben ze niet direct een verklaring.

Ook kolonel Ted Conrad doet zijn zegje. Hij verklaart dat hij, samen met vijf andere militairen, ‘iets’ door het bos volgden. Uiteindelijk kwamen ze uit bij een soort van eigenaardig ‘luchtschip’ dat geen ramen had, maar wel blauwe en rode lichten. Telkens ze dichterbij kwamen, zweefde dat luchtschip geruisloos weg.

Nacht van 27 op 28 december

Luitenant-kolonel Halt vertrouwt de uitleg van de politie niet. Hij raapt al zijn moed bijeen en trekt in de nacht van 27 op 28 december opnieuw naar het bos. Hij doet metingen naar stralingen aan de ‘driehoekafdruk’ op de grond en errond. Het stralingsniveau pal op de plek, blijkt een stuk hoger dan in de nabije omgeving. Hij spreekt zijn bevindingen in op een cassetterecorder. Halt ziet tijdens zijn onderzoek ook nog straffe lichten aan de hemel, waar hij niet meteen een verklaring voor heeft.

Er zijn ook nog tal van verklaringen van burgers, die gedurende die twee nachten onverklaarbare dingen hebben gezien. Ook zijn er heel wat burgers die verklaren dat de dieren op de nabijgelegen boerderij wel erg luidruchtig waren.

2010

Inderdaad: dertig jaar later doet Charles Halt zijn ervaringen nogmaals uit de doeken. Hij verklaart er ineens bij dat hooggeplaatste, Amerikaanse militairen het incident in de doofpot wilden. Penniston treedt hem daarin bij: “Ik heb toen op vraag van hogerhand mijn verklaring aangepast, omdat ik mijn militaire carrière belangrijk vond. Trouwens: iedereen die over vliegende schotels praat, wordt toch niet geloofd en alleen maar uitgelachen.

Dossier verdwenen

Het dossier ‘Rendlesham Forest Incident’ telde duizenden pagina’s. De verklaringen van de militairen, die van honderden getuigen, noem maar op. Het Ministerie van Defensie wilde in het jaar 2000 het dossier nog eens inkijken, maar dat bleek… grotendeels verdwenen. Het Archief raadde het ministerie aan om over de verdwijning niks te communiceren. ‘Misschien gaan de mensen het dan interpreteren als een bewuste poging om stukken over dit incident te wissen’. Pas in 2011 kwam de verdwijning van een groot stuk van het dossier uit.

Raadsel opgelost?

De Britse onderzoeker Nick Redfern beweert nu het raadsel opgelost te hebben. Volgens hem zijn er geen buitenaardse wezens bij betrokken. “Het is veel verontrustender dan dat”, zo stelt de man. Redfern is nochtans een believer als het gaat om buitenaards leven. Hij vatte zijn onderzoek dan ook aan om te bewijzen dat er wel degelijk buitenaards leven mee gemoeid was, maar het liep anders uit.

“Op basis van hun persoonlijke ontmoetingen, geloofden de toen aanwezige militairen dat er iets buitenaards was geland in die donkere bossen. Wat als er echter een andere verklaring was? Wat als die verklaring nog controversiëler zou blijken dan de theorie dat buitenaardse wezens uit een verre wereld kwamen?”

Volgens hem was het een uiterst geheim experiment, van het al even geheime onderzoekslaboratorium Porton Down, in Wiltshire. “Zij onderzochten hoe ver ze konden gaan in het manipuleren van de geest van de vijand. De hele situatie was niks anders dan een ongelooflijke, maar ook verontrustende reeks tests om te zien in hoeverre de menselijke geest gemanipuleerd kon worden, en hoe dergelijke technologieën op een dag een belangrijke rol zouden kunnen spelen op het slagveld. Ze gebruikten hallucinogenen om de militairen te beïnvloeden, en hen te laten geloven dat ze een ufo zagen. Holografische ufo’s, die niet alleen konen interageren met de omgeving, maar ook met diegenen die in de buurt waren. Er zijn ook aanwijzingen dat ten minste een deel van de mannen is aangetast door hallucinogenen.”

 
 
 
 
 
 

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.