Unia, het ‘Centrum voor gelijkheid en kansen’ van weleer, krijgt jaarlijks miljoenen subsidies van de staat. Toch blijkt dat niet genoeg… met zo’n personeelskost.

Op 15 februari 1993 werd het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding opgericht. Het doel? Racisme en discriminatie bestrijden. In 2016 wordt dit het Interfederaal Gelijkekansencentrum, kortweg Unia.

Wie slachtoffer van racisme of discriminatie is, die kan dus gaan aankloppen bij Unia. Unia wordt door de overheid gesubsidieerd. Voor 2019 kwam dit bedrag in totaal op 8.479.000 euro. Als we van datzelfde jaar de balans bekijken, dan zien we dat Unia vorig jaar toch voor 423.000 euro in het rood ging.

De grootste kost voor Unia, zijn lonen. 7,7 miljoen euro om precies te zijn. Werkt er dan zoveel volk bij Unia? ‘In 2019 werkten er 106,7 voltijdequivalenten, verspreid over 7 operationele diensten en 3 tranversale diensten’, klinkt het antwoord op die vraag. Dat komt dus neer op een gemiddelde van 72.193 euro per jaar, per man/vrouw/x.

Gepubliceerd door Stefan Lambrechts

Optimist en liefhebber van mooie natuur, door wiens aderen ook een beetje benzine stroomt.