Heisa enkele weken geleden: de uniformen van bpost zouden door uitgebuite en onderbetaalde Roemeense arbeiders gemaakt worden.

Een Franstalige socialist: “Volgens een rapport van de ngo We Social Movements (In het najaar van 2019 onderging Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale een transformatie. De ngo ging voortaan door het leven als WSM, met als baseline ‘We Social Movements’,td) zouden de rechten van de werknemers in Roemeense dochterondernemingen van twee in België gevestigde vennootschappen niet gerespecteerd worden wat betreft het loon en de normen inzake gezondheid en veiligheid op het werk. In het onderzoek wordt er gewag gemaakt van twee fabrieken waar onderbetaalde arbeiders uniformen voor het Belgische leger en voor het personeel van bpost produceren.”

Onderzoek van bpost leert dat dit niet klopt.

Uit dat onderzoek blijkt dat een van de vermelde bedrijven van het rapport wel uniformen levert, maar ze niet in Roemenië produceert.

Bpost neemt in zijn contracten volgens bevoegd minister Philippe De Backer een sociale en milieugerelateerde clausule op die het recht biedt om een evaluatie te vragen om te verifiëren of die gedragscode wordt nageleefd. Als de leverancier niet aan die voorwaarden voldoet, kan het contract opgezegd worden.

Sinds 2017 organiseert bpost ook audits bij zijn leveranciers, waarbij er tevens aandacht besteed wordt aan kinderarbeid, de mensenrechten, de arbeidsomstandigheden en het milieu. Met die aanpak beoogt men de genoemde problemen te voorkomen.