“Wacht alstublieft met het invoeren van lage-emissiezones.”

Zo klinkt de boodschap van de VAB voor onze Vlaamse gemeenten die nog geen LEZ-zone hebben. De club van de mobiliteit, trekt het nut van die LEZ zelfs in twijfel. En ze zijn niet de enigen. Zeven van de tien Vlaamse burgemeesters betwijfelen of de lage-emissiezone een gunstig effect heeft op de leefbaarheid en de luchtkwaliteit.

De metingen wat betreft stikstofdioxide wijzen alvast niet op een overtuigende impact van de maatregelen. Bovendien pleit de VAB ervoor om eerst de verkeersveiligheid en de verkeersdruk in LEZ-steden Antwerpen, Brussel en Gent in kaart te brengen vooraleer nieuwe LEZ’s te gaan invoeren.

Volgens de VAB is de LEZ ook asociaal en worden er onvoldoende alternatieven voor de auto aangeboden. Maar ze spreken zichzelf tegen wanneer het gaat over de auto in kwestie. Volgens de VAB moet men het gedrag bij de aankoop van een nieuwe auto bijsturen en kan de inschrijvingstaks zo georganiseerd worden dat de meest vervuilende auto’s zelfs tweedehands niet meer verkocht geraken. 

Het meeste heil verwacht de mobiliteitsorganisatie van  circulatieplannen, een zone 30, en een autoluw of-vrij centrum.

Het is nog een lange weg.