Kunstenaar Jan De Cock is in het nieuws wegens een vreemde zaak over een mogelijke vervalsing van documenten om een huurwaarborg terug te krijgen.

Jan vinden we terug in de NV DENKMAL 15. De cijfers van het laatste boekjaar (afgesloten op 30/9/19) waren niet goed. Er werd een beperkt verlies geleden.

In het boekjaar daarvoor werd wel een zeer mooie winst gerealiseerd (allicht de verkoop van een kunstwerk).

De vennootschap, met activa boven het miljoen euro, ziet er financieel zeer gezond uit met een eigen vermogen van bijna 900.000 euro.

In de toelichting staat: “Uit de balans (resultatenrekening, td) blijkt een verlies van 36.758,62 euro waardoor artikel 96,6° van de Vennootschapswet van toepassing is. Niettegenstaande het verlies van het boekjaar is er nog voldoende eigen vermogen. De openstaande vorderingen zullen worden opgevraagd. Er is momenteel geen reden om over te gaan tot een waardering in de optiek van discontinuïteit.”