Kunstschilder Luc Tuymans heeft de resultaten van zijn vennootschap gepubliceerd.

In 2019 boekte de firma van de fenomenale kunstenaar een nettowinst van ruim 1,7 miljoen euro. De totale activa bedroegen eind 2019 al ruim 40 miljoen euro. Het eigen vermogen van de firma (het vermogen van de kunstenaar en zijn echtgenote in strikte zin dus) bedroeg dan ruim 31,3 milljoen euro. 

In de toelichting lezen we uiteraard over de coronacrisis. “Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum: de uitbraak van het coronavirus begin 2020 en de maatregelen die moesten worden genomen om de verdere verspreiding van het virus te vermijden. Die kunnen een impact hebben op de financiële prestaties in 2020. Op basis van de huidige stand van zaken heeft het bestuursorgaan op dit moment geen kennis van enige financiële impact op de jaarrekening.”

De aandelen van de vennootschap zitten voor 60 % bij de kunstenaar. De andere 40 % bij echtgenote en kunstenares Arocha.

Tuymans is de rijkste levende kunstenaar in België.