Het Luxemburgse mondmaskerbedrijf Avrox heeft een verrassende zet gedaan op het boekhoudkundige schaakbord.

De onderneming heeft immers de resultaten over 2018 én 2019 bij de Luxemburgse instantie RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) neergelegd.

In 2018 en 2019 werd een beperkte winst gemaakt door Avrox.

Uit de jaarrekening blijkt ook een forse toename van de totale activa. Die toename is wel nagenoeg volledig gefinancierd door vreemd vermogen (schulden op korte termijn).

Avrox mocht stoffen mondmaskers leveren aan de Belgische overheid via een aanbesteding van Defensie.