Verzwijgt Fedasil coronaprobleem?

In het Bulletin der Aanbestedingen werd op 10 september een merkwaardig bericht gepubliceerd. Fedasil is immers op zoek naar een leverancier voor de aankoop en de levering van 3 exemplaren van een ‘afsluitfolie met rits voor de quarantainezone in ons opvangcentrum te Gent’.

Het gaat meer bepaald om een opdracht met als referentie FEDASIL 2020 2029.

Concreet worden drie exemplaren van een afsluitfolie quarantainezone gezocht met afmetingen: 2,5 meter op 1,1 meter met rits om te bevestigen aan de deur.

De overheidsopdracht is een opdracht van beperkte waarde volgens artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (geraamd bedrag van de opdracht maximum 30.000 euro, exclusief BTW). De plaatsingswijze die Fedasil hanteert voor deze opdracht is de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking volgens artikel 42, §1er, 1°, a) van de voorgenoemde wet (bedrag van de uitgave goed te keuren voor deze opdracht maximaal 144.000 euro exclusief BTW).

Tegelijk is het een ‘one shot’ opdracht: de levering wordt uitgevoerd binnen een maximumtermijn van 15 kalenderdagen vanaf het versturen van de bestelbon en wordt verwacht op de Rigakaai 41 in Gent. Daar ligt het drijvende ponton Reno, in de volksmond ook wel de vluchtelingenboot genoemd.

(Thierry Debels)

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More