Vivaldiregering schuift koninklijke familie extra geld toe

Het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 werd op de site van De Kamer gepubliceerd.

Opvallend is de verhoging van de voorziene uitgaven voor de koninklijke familie.

Koning Filip krijgt volgend jaar 12.525.000 euro volgens het ontwerp. Dat is meer dan dit jaar. Ook voor Albert II, Astrid en Laurent zijn er loonsverhogingen voorzien.

Een artikel machtigt de staatssecretaris die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen ook om, binnen de limiet van de kredieten ingeschreven in programma 30/6 van de Algemene Uitgavenbegroting 2021 verbintenissen aan te gaan en uitgaven te vereffenen die voortvloeien uit de activiteiten van de koninklijke familie.

Daarbij mag de Regie der Gebouwen ook bepaalde verbruiksuitgaven van de koninklijke residenties ten laste te nemen, met name een gedeelte van het water en elektriciteitsverbruik en de verwarming van het koninklijk paleis van Brussel en het koninklijk kasteel van Laken.


 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More