Op de site van De Kamer werd de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 gepubliceerd.

Voor de koninklijke familie worden kosten noch moeite gespaard. Zo zijn de leasing van beschermingsvoertuigen en de huur van een gepantserd VIP-voertuig ter bescherming van de leden van de koninklijke familie in de begroting ingeschreven.

In de periode 2020 – 2025 moeten ook een aantal dringende eenmalige onderhoudswerken in de koninklijke domeinen uitgevoerd worden, die reeds sinds vele jaren voorzien zijn, maar die niet langer uitgesteld kunnen worden. Langer uitstel zou volgens de regering “de goede werking van de diensten van het paleis in het gedrang brengen” en zou “nefast zijn voor het imago en de uitstraling van het land en van de hoofdstad”. Het gaat onder meer om dringende herstellingen (lekken), conformiteit met normen van brandveiligheid, akoestiek en energieverbruik en onderhoud van de beveiligingsinstallaties.

De Regie der Gebouwen zoekt hiervoor een oplossing, mogelijk naar analogie van art. 19, §5, 3° en 4° van de Financiewet van 20 december 2019.

Zeker is dat de burger zal mogen opdraaien voor deze kosten.