De site Reactnieuws meldt de sluiting van het Antwerpse partijsecretariaat van het Vlaams Belang in de Van Maerlantstraat. “De huurovereenkomst is opgezegd, en op 1 januari 2021 valt definitief het doek.”

Volgens de webstek is dat verrassend, want de partij doet het electoraal uitstekend en heeft dus vanuit partijfinanciering een stevige inkomstenstroom.

De partijleiding, zo vernam de site bij Vlaams Belang in Brussel, neemt haar beslissingen op basis van harde feiten.

Reactnieuws: “We stellen vast op basis van de verkiezingsresultaten dat er geen enkel verband is tussen onze electorale resultaten en de aanwezigheid van een secretariaat in een regio”, zo klinkt het.

“Op termijn willen we van alle vaste secretariaten af, dat kost ons ontzettend veel geld. In de plaats komt een systeem van pop-upsecretariaten tijdens kiescampagnes, op de plek waar dat het meest nodig en efficiënt is.”